Satu Data Indonesia

  1. Buletin Satu Data Indonesia Edisi April – Juni 2022
  2. Buletin Satu Data Indonesia Edisi Januari – Maret 2022
  3. Buletin Satu Data Indonesia Edisi April Juni 2021
  4. Buletin Satu Data Indonesia Edisi Juli – September 2021
  5. Buletin Satu Data Indonesia Edisi Oktober – Desember 2021

 

Sumber : Satu Data Indonesia